RK Gemeenschap "huisgezin van God"

Op weg naar menswording

Vieringen en gebed

Vieringen en gebed

We mogen ons verheugen over de groeiende kracht van gebed in onze gemeenschap. Het gebed vormt steeds meer de verbindende kracht in al ons denken doen en laten.

U bent van harte welkom bij vieringen en gebed.
U kunt zich zonder aanmelding aansluiten bij het rozenkransgebeid, het getijdengebed en de aanbidding. Voor het bijwonen van de eucharistieviering, waar mogelijk graag telefonisch aanmelden.

Gebedsintenties

Als u graag wilt dat er voor u, voor iemand anders of voor een speciale intentie wordt gebeden, dan kunt dat via de mail of via de post laten weten, dan kunnen wij hiervoor bidden.
Het is ook mogelijk om uw intentie mee te nemen naar de eerstvolgende eucharistieviering in het centrum (wij vragen hiervoor een kleine bijdrage).
Klik hier voor de nieuwe gebedsflyer.

Eucharistievieringen 2018

14 januari 2018; Pastor P. Rentinck
18 maart 2018; Mgr. dr. J. Hendriks
6 mei 2018; Rector J. de Wit
15 juli 2018; Pastor P. Rentinck
16 september 2018; Pastor P. Rentinck
25 november 2018; Pater M. Schrama o.s.a

 

Design by