RK Gemeenschap "huisgezin van God"

Op weg naar menswording

Vieringen en gebed

Vieringen en gebed

We mogen ons verheugen over de groeiende kracht van gebed in onze gemeenschap. Het gebed vormt steeds meer de verbindende kracht in al ons denken doen en laten.

U bent van harte welkom bij vieringen en gebed.
U kunt zich zonder aanmelding aansluiten bij het rozenkransgebeid, het getijdengebed en de aanbidding. Voor het bijwonen van de eucharistieviering, waar mogelijk graag telefonisch aanmelden.

Gebedsintenties

Als u graag wilt dat er voor u, voor iemand anders of voor een speciale intentie wordt gebeden, dan kunt dat via de mail of via de post laten weten, dan kunnen wij hiervoor bidden.
Het is ook mogelijk om uw intentie mee te nemen naar de eerstvolgende eucharistieviering in het centrum (wij vragen hiervoor een kleine bijdrage).
Klik hier voor de nieuwe gebedsflyer.

Eucharistievieringen 2019

13 januari om 15.00 uur, Pastor P. Rentinck
10 maart om 15.00 uur, Mgr. dr. J. Hendriks
19 mei om 15.00 uur, Rector J. de Wit
14 juli om 15.00 uur, Pastor P. Rentinck
15 september, om 15.00 uur, Pastor P. Rentinck
24 november om 15.00 uur, Pater M. Schrama osa

 

Design by