RK Gemeenschap "huisgezin van God"

Op weg naar menswording

Home

Welkom op de website van RK Gemeenschap “huisgezin van God” in RK Centrum La Vie

La Vie betekent “leven”.

De geestelijke begeleiding, zoals die in centrum La Vie plaatsvindt, maakt voor ieder die dat wil nieuw leven mogelijk.

Het helpt mensen om, daar waar dat niet lukt, in alle omstandigheden zichzelf te blijven of zichzelf te worden. Dit is de weg van de mens-wording van ons kleine mens-zijn. De strijd in uzelf en met de ander kan zo ten einde komen.

Het wordt zo mogelijk om meer vrij te worden in uw doen en laten, met een zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid die u eigen is in het leven van uzelf en in verbinding met de ander.

Design by