RK Gemeenschap "huisgezin van God"

Op weg naar menswording

RK Centrum La Vie

RK Centrum La Vie

Iedereen die RK Centrum La Vie binnen gaat zal merken dat het een Rooms katholiek Centrum is. De Mariakapel naast de ingang, de aanbiddingskapel, de lectuur in de koffieruimte, de beelden, de afbeeldingen aan de muur, de kruisjes boven de deuren en de kaarsjes die gebrand worden. Ook op de website vindt u religieuze afbeeldingen en informatie over het rozenkransgebed, eucharistievieringen, aanbidding, e.d. Als gemeenschap proberen wij vanuit ons geloof te leven en de hulp is afkomstig van de Heilige Geest. Ons geloofsleven is een noodzakelijk gegeven want daar komt deze hulp uit voort, daar zij sacramenteel is.

Voor sommigen zal dit misschien weerstand of wantrouwen kunnen oproepen. Mogelijk vanwege minder goede ervaringen op dit gebied of vanwege andere levensbeschouwingen. Een groot deel van de mensen die bij ons voor hulp komt is niet gelovig en/of kerkelijk. De hulp is voor iedereen en is ook voor iedereen werkzaam, zonder aanzien des persoon. Het is geen geloofsverkondiging. Alles wil bij ons gaan in zorgvuldigheid en wederzijdsheid. Niet zelden komen mensen ook tot geloof, omdat in hun hart het geloof tot leven komt. Dit is echter niet aan ons, maar aan de Geest die openbaart.

Design by