RK Gemeenschap "huisgezin van God"

Op weg naar menswording

Bijdrage

Bijdrage

Wij vragen van u een bijdrage voor de onkosten en voor levensonderhoud t.b.v. de voortgang van het werk vanuit dit charisma. Wij hebben een richtbedrag vastgesteld, maar in overleg kunnen we mogelijk ook uitkomen op een bijdrage die beter past bij uw financiële draagkracht.

Ons uitgangspunt is dat geld geen belemmering mag zijn om deze begeleiding te ontvangen. Het bescheiden fonds “huisgezin van God” is hiervoor in het leven geroepen.

Design by