RK Gemeenschap "huisgezin van God"

Op weg naar menswording

Doneren

Doneren

Misschien wilt u dit charisma en haar werken financieel ondersteunen. Alle giften groot en klein zijn van harte welkom.
Uw donatie komt ten goede aan: De besteding van de middelen van het fonds waren alle jaren bestemd voor de mensen die bij ons voor geestelijke begeleiding kwamen. Sinds enige tijd worden de middelen op de eerste plaats ingezet voor de voortgang van het charisma. Namelijk het bevorderen en mogelijk maken van Eucharistievieringen, Eucharistische aanbidding en gebed en alle werken die uit de hierin ontvangen leiding voortkomen. Natuurlijk ook nog steeds ten behoeve van de mensen die bij ons voor begeleiding komen.

Dit kan op rekeningnummer: NL 65 TRIO 0197 6272 50
T.n.v. RK stichting “huisgezin van God”,
Planetenveld 15, 3893 GE Zeewolde.
O.v.v. Donatie RK stichting “huisgezin van God”.

Het is ook mogelijk, dat u een periodieke overschrijving van een vast bedrag doet per maand, kwartaal of op jaarbasis.
U kunt hier klikken voor een formulier, dit kunt u desgewenst invullen en opsturen per post naar RK Centrum La Vie. Het adres vindt u onder “contact” op deze website.

Van harte aanbevolen.

Hartelijk dank, namens het stichtingsbestuur:

 Elizabeth Duet, Rolanda Feitz-Bijkerk en Maria de Bie-Feitz

ANBI
De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie over de belastingvoordelen kunt u lezen op www.belastingdienst.nl/giften  Wilt u meer weten over de stichting, dan kunt u contact opnemen met RK Centrum La Vie, zij brengen u in contact met het stichtingsbestuur.
Het RSIN-nummer is: 8159 73 597
En het KvK Gooi-, Eem- en Flevoland nummer is: 39094195.

Design by