RK Gemeenschap "huisgezin van God"

Op weg naar menswording

Doneren

Doneren

Misschien wilt u dit charisma en haar werken financieel ondersteunen. Alle giften groot en klein zijn van harte welkom.
Uw donatie komt ten goede aan

  • De geestelijke begeleiding van mensen die niet of minder kunnen bijdragen aan de kosten.
  • Alle benodigdheden voor de voortgang van dit werk, zoals verwarming, electra, koffie/thee, onderhoud gebouw, kantoorbenodigdheden, telefoonkosten etc.

Dit kan op rekeningnummer: NL 65 TRIO 0197 6272 50
T.n.v. RK stichting “huisgezin van God”,
Planetenveld 15, 3893 GE Zeewolde.
O.v.v. Donatie RK stichting “huisgezin van God”.

Het is ook mogelijk, dat u een periodieke overschrijving van een vast bedrag doet per maand, kwartaal of op jaarbasis.
U kunt hier klikken voor een formulier, dit kunt u desgewenst invullen en opsturen per post naar RK Centrum La Vie. Het adres vindt u onder “contact” op deze website.

Van harte aanbevolen.

Hartelijk dank, namens het stichtingsbestuur:

 Elizabeth Duet, Rolanda Feitz-Bijkerk en Maria de Bie-Feitz

ANBI
De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie over de belastingvoordelen kunt u lezen op www.belastingdienst.nl/giften  Wilt u meer weten over de stichting, dan kunt u contact opnemen met RK Centrum La Vie, zij brengen u in contact met het stichtingsbestuur.
Het RSIN-nummer is: 8159 73 597
En het KvK Gooi-, Eem- en Flevoland nummer is: 39094195.

Design by