RK Gemeenschap "huisgezin van God"

Op weg naar menswording

Vieringen en gebed

Viering en gebed

We mogen ons verheugen over de groeiende kracht van gebed in onze gemeenschap. Het gebed vormt steeds meer de verbindende kracht in al ons denken, doen en laten. Het verbindt ons kleine mens-zijn steeds meer met het woordloze gebied, de stille kern van ons zijn en van ons bestaan.

U bent van harte welkom bij vieringen en gebed.
U kunt zich zonder aanmelding aansluiten bij het rozenkransgebed, de getijden en de aanbidding. De data en tijden kunt u op onze nieuws-pagina vinden en op het bordje in de entreehal.
Voor het bijwonen van de eucharistieviering, waar mogelijk, graag telefonisch aanmelden (zie contact) Voor data en tijden, kijk op onze nieuws-pagina.

Gebedsintenties

Als u graag wilt dat er voor u of iemand anders of voor een andere intentie gebeden wordt, dan kunt u dat via de mail of via de post laten weten, dan kunnen wij hiervoor bidden. Het is ook mogelijk om uw intentie mee te nemen als misintentie naar de eerst volgende eucharistieviering in het Centrum (hiervoor vragen wij een kleine bijdrage).

Design by