RK Gemeenschap "huisgezin van God"

Op weg naar menswording

Home

Welkom op de website van RK Gemeenschap “huisgezin van God”

De begeleiding zoals die wordt gegeven in Rk Centrum La Vie, is voor een ieder die in geestelijke nood of vanuit een verlangen naar meer eenheid in zichzelf, een beroep doet op dit charisma (gave van de heilige Geest). Dit kunnen volwassenen, jongeren of religieuzen zijn, gelovig of niet-gelovig.

De geestelijke begeleiding, zoals die in centrum La Vie plaatsvindt, is ontstaan door een geestelijk charisma, geschonken door de heilige Geest. Dit geestelijk charisma is gevormd en gegrond door de sacramenten van de Rooms katholieke Kerk.
Dit charisma wil dienend zijn aan het onmogelijke en het onvermogen, in situaties, in en tussen mensen. God wil het verschil maken in en tussen mensen, zodat wij niet meer onszelf, alsook de ander niet aantasten. Zo kunnen wij het verschil worden voor elkaar, in onze families, gezinnen en gemeenschappen in kerk en wereld. Waardigheid krijgt zo zijn oorspronkelijke glans weer terug. Het is de weg van mens-wording van ons kleine mens-zijn, waarbij de strijd in uzelf en met de ander ten einde kan komen.

In overeenstemming met het dubbele gebod van de liefde: ‘Gij zult God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand’ en ‘Gij zult uw naaste beminnen als uzelf, gaat het in RK Centrum La Vie om het herstel van de persoonlijke relatie met God de Vader en het herstel van de relatie met jezelf. Zo komt er een zelfde genezing en verzoening tot stand met de naaste. Ook komt er steeds meer helderheid in de werking van de liefde die behoort bij God en de liefde tot de naaste die daaruit voort komt.

De heilige Geest is als derde Persoon van de heilige Drievuldigheid in dit charisma de grote kracht die ordent, troost en die ons wegleidt uit alles waar weinig tot geen leven meer mogelijk is. Zo komt er geleidelijk aan een einde aan de herhalingen van het oude en komt men in een nieuw evenwicht, het evenwicht van God.

Design by