RK Gemeenschap "huisgezin van God"

Op weg naar menswording

Home

Welkom op de website van RK Gemeenschap “huisgezin van God”

De begeleiding zoals die wordt gegeven in Rk Centrum La Vie, is voor een ieder die in geestelijke nood of vanuit een verlangen naar meer eenheid in zichzelf, een beroep doet op dit charisma (gave van de heilige Geest). Dit kunnen volwassenen, jongeren of religieuzen zijn, gelovig of niet-gelovig.

De geestelijke begeleiding, zoals die in centrum La Vie plaatsvindt, is ontstaan door een geestelijk charisma, geschonken door de heilige Geest. Dit geestelijk charisma is gevormd en gegrond door de sacramenten van de Rooms katholieke Kerk.

In de uitzending van SBS6, Holland van Boven, kon u op zondag 23 mei jl. om 12.30u, ons Centrum in de uitzending zien.

Design by