RK Gemeenschap "huisgezin van God"

Op weg naar menswording

RK stichting “huisgezin van God”

RK stichting “huisgezin van God”

Stichting
Om deze vorm van geestelijke begeleiding te bevorderen en voor iedereen mogelijk te maken is op 24 april 2006 een stichting opgericht. De Stichting draagt de naam RK stichting “huisgezin van God”.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter: Elizabeth Duet
Secretaris: Rolanda Feitz-Bijkerk
Penningmeester: Maria de Bie-Feitz

Fonds
De stichting “huisgezin van God” beheert een bescheiden fonds ten behoeve van wie de bijdrage aan de onkosten niet of ten dele kan betalen. Het Fonds “huisgezin van God” ontvangt donaties van mensen die met dit charisma sympathiseren. Wie bij ons voor geestelijke begeleiding komt, kan aangeven om gebruik te mogen maken van de financiële middelen van het fonds.

Mocht u geïnteresseerd zijn in geestelijk jaarverslagen (2008-2016) of andere documenten, zoals het “Document van het charisma”, dan kunt u dit desgewenst opvragen bij ons Centrum.

Design by