RK Gemeenschap "huisgezin van God"

Op weg naar menswording

Werkwijze

Werkwijze

Hoe ziet de geestelijke begeleiding eruit?

De begeleiding heeft zijn fundament in het naasten-zijn, naast de ander zijn. Het is niet zozeer een hulpverlenend gesprek wat plaatsvindt, maar het is meer zo dat woorden de kans krijgen om op te komen, om aan te geven wat er niet goed gaat, wat nog onvolledig is en wat de nodige aandacht behoeft of vraagt. Door zo te spreken kunt u in uzelf steeds meer waarheid hierover toelaten. Zo krijgt de persoon van de Heilige Geest alle kans om Zijn verbindend werk te doen, samen met u.  De cirkelgang van oorzaak en gevolg kan daardoor langzamerhand verbreken en er ontstaat meer eenheid in uw persoon en meer evenwicht in uw bestaan.

Kennismakingsgesprek

In dit gesprek kunt u vrijblijvend kennismaken met één van de geestelijk begeleidsters van La Vie en kunt u vragen stellen over de werking van deze wijze van begeleiden. Ook zal duidelijk worden of uw verwachtingen overeen stemmen met wat bij ons mogelijk is.

Gesprekken met een geestelijk begeleidster

In deze gesprekken ontstaat de ruimte om uit te spreken wat op dat moment belangrijk en mogelijk is voor u. Dit kunnen gebeurtenissen, gevoelens of emoties zijn. Mogelijk weet uw verstand wel hoe u het graag zou willen, maar lukt het niet altijd of maar ten dele om het ook zo te doen. Door de gesprekken komt er zachtjes aan meer helderheid over waarom u in bepaalde situaties zo reageert en niet verder komt of vast loopt. Gaandeweg gaat u uw eigen gevoelens, gedachten en reacties herkennen en erkennen, dit geldt ook voor de eventuele gewondheid die u hebt opgelopen.

Mariakapel

Voor of na het begeleidend gesprek is er altijd mogelijk om enige tijd in stilte in de Mariakapel te zijn. U kunt eventueel een kaarsje aansteken en/ of uw intenties aan Maria toevertrouwen.

Design by