RK Gemeenschap "huisgezin van God"

Op weg naar menswording

Privacy

Privacy

Nieuwe privacy wetgeving

Op 25 Mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving in werking getreden. Met dit schrijven willen wij u graag informeren hoe wij in Centrum La Vie met persoonsgegevens en privacy om gaan.

De formulieren met persoonsgegevens worden alleen op papier bewaard in een afgesloten
kast. De naam, telefoonnummer en adresgegevens worden bewaard in de kaartenbakjes van de betreffende begeleidsters. De overige gegevens die op deze formulieren staan worden zonder naam, telefoonnummer en adres digitaal opgeslagen om, indien nodig, anonieme informatie te kunnen geven over aantallen mensen die voor begeleiding komen, de verhouding gelovigen en niet gelovigen, de duur van de begeleiding, uit welke regio e.d. Daarnaast heeft de penningmeester toegang tot naam en adresgegevens van personen die een financiële vergoedingen ontvangen van het fonds ‘huisgezin van God’.

Het formulier met persoonsgegevens, de kaarten van de
kaartenbakjes en de nota’s worden na 7 jaar vernietigd, volgens de wettelijk verplichte bewaartijd voor de belastingdienst.

Wij doen niet aan dossiervorming en er wordt geen persoonlijke informatie uitgewisseld met
derden. Wij proberen ook zo min mogelijk met elkaar te spreken over de begeleiding. Tenzij het niet anders kan.

Ingesproken berichten op de voicemail worden zo snel mogelijk verwijderd. E-mail wordt uiterlijk na drie jaar verwijderd. Vertrouwelijke mail wordt zo snel mogelijk verwijderd. Uitgeprinte e-mails en notities worden na gebruik vernietigd in de versnipperaar.
Volle schriftjes met gebedsintenties van de Maria kapel, oude agenda’s, kaarten en
getuigenissen worden in de afgesloten kast bewaard.

Wij raden aan om gevoelige informatie zo min mogelijk via de mail te versturen maar in de begeleiding te bespreken of eventueel telefonisch.

Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens op bovenstaande wijze bewaard worden dan kunt u dit uiteraard met ons bespreken.

Iedereen die bij ons voor begeleiding komt krijgt aangeboden om het privacy beleid te lezen en iedereen kan het op de website lezen. Wanneer wij niets horen gaan wij er vanuit dan men geen bezwaar heeft.

Bestuur RK vereniging ‘huisgezin van God’.

Design by